Building Mapping - Kasteel de Keukenhof 

 


In November 2011 werd, na een langdurige restauratie, Kasteel de Keukenhof feestelijk geopend. Om deze opening luister bij te zetten, ontwikkelden wij een script, muziek, tijdlijn, thema en uiteindelijk de animatie (i.s.m. DPI) van dit building mapping project.

Ondanks een beperkt budget en de zeer korte doorlooptijd, werd een zeer geslaagd project gerealiseerd, waar mensen het nu nog over hebben.

 tijdlijn